Zone of the Enders: The Unofficial Site
 
Untitled Document
HomeZone of the Enders SeriesZone of the Enders HD Edition / HD CollectionFilesVisuals / Content GalleryIRCZOE:TUS Message BoardsSitemapAbout ZOE:TUS

HIGH SPEED ROBOT ACTION

Released:
Feb 13, 2003 (Japan)
Mar 10, 2003 (America)
Sep 26, 2003 (Europe)
Jan 15, 2004 (Japan)Platform
:
PlayStation 2 (1-2P)
PlayStation 3 (1-2P) (2012)
Xbox 360 (1-2P) (2012)

PlayStation Vita (TBA)


Relations:
Zone of the Enders (prequel)
ZOE: 2167 Idolo (anime prequel)
ZOE: Dolores,i (anime side story)
ZOE3 (TBA)

Shop:
Amazon (NA)
Amazon (UK)
Play-Asia
Zavvi
eBay (NA)
eBay (UK)
GameStop
KonamiStyle
Orbital Frame Ardjet

Orbital Frame Ardjet: Feminine in appearance and armed with the subweapon WISP and a destructive laser cannon, Ardjet is Ken Marinaris' mech of choice. Using Ardjet, Ken attempts to capture Jehuty...

[Read more]


Untitled Document Staff

 

 

Director
Shuyo Murata

Writers
Shuyo Murata
Ryosaku Ueno
Kensuke Yoshitomi
Masatoshi Uehara
Ryosaku Ueno
Kensuke Yoshitomi

Producers
Hideo Kojima
Shinji Nakashima
Motoyuki Yoshioka
Kensuke Yoshitomi

Production Management
Yukio Takahashi

Assistant Director
Ryosaku Ueno

Art Department
Hiroshi Gouroku
Tsukasa Kakizakai
Yuji Kaneko
Yoshiteru Kobayashi
Takashi Mizutani
Nobuyoshi Nishimura
Shinichiro Shimano
Yoji Shinkawa
Tsuki Tamaguchi
Takanori Tanaka
Ryotaro Ueda
Kazumi Yamasaki

 

 

Sound Department
Akihiro Honda
Robert Iriartborde
Toshiyuki Kakuta
Maki Kirioka
Ryoji Makimura
Kazuki Muraoka
Hiroe Noguchi
Sotaro Tojima

Visual Effects
Takayuki Aoki
Masao Awaji
Koji Hayashi
Sadanori Kaneda
Toru Kawakami
Takashi Mizutani
Toshio Noguchi
Shigeo Okajima
Tsunehiko Shibata Hidemitsu Shiono Yasufumi Soejima
Kazuhira Tanaka
Masao Tomosawa
Hiroo Yoshioka

Untitled Document